Taxonómia a popis

Sokol červenonohý (Falco vespertinus) patrí do čeľade sokolovité (Falconidae), radu dravce (Falconiformes). Ide o monotypický druh, jeho najbližším príbuzným – ktorý bol istý čas považovaný za poddruh – je sokol amurský (Falco amurensis), vyskytujúci sa vo východnej Ázii.

Je to malý druh dravca, s veľkosťou 28-31 cm a rozpätím krídiel 65-75 cm. Dospelé jedince dosahujú hmotnosť 130-197 gramov a výrazný sexuálny dimorfizmus (samce sú inak sfarbené ako samice). Podľa operenia je tiež možné rozlíšiť 3 vekové skupiny (juvenily, subadultné vtáky v druhom kalendárnom roku, adultné jedince), ale pri manipulácií je často možné rozlíšiť aj jedinca v treťom roku.