Sčítanie počas migrácie

Sčítanie na predmigračných zhromaždiskách sokola červenonohého (Falco vespertinus) v Maďarsku2

 

2Zdroj: Pracovná skupina pre ochranu sokola červenonohého v Maďarsku (2011)

Prezentované údaje sú z databázy členov pracovnej skupiny: BNPD, DINPD, HNPD, KMNPD, KNPD and MME BirdLife Maďarsko