Publikácie

BAGYURA J. & PALATITZ P. (2004): Fajmegőrzési tervek: Kék vércse (Falco vespertinus). KvVM TVH. 38 p.

BORBÁTH P. & ZALAI T. (2005): Kék vércsék (Falco vespertinus) őszi gyülekezése a Hevesi-síkon. Aquila 112 39–44. p.

BÖDE Á. (2008): A kék vércse (Falco vespertinus) táplálkozásbiológiája. [Kiadatlan szakdolgozat] Sopron: Nyugat Magyarországi Egyetem (NYME) 38 p.

FEHÉRVÁRI P., HARNOS A., NEIDERT D., SOLT SZ. AND PALATITZ P. (2008): Modelling habitat selection of the Red-footed falcon ( Falco vespertinus): a possible explanation of recent changes in breeding range within Hungary. Applied Ecology and Environmental Research 7 (1) 59-69. p.

FEHÉRVÁRI P., NEIDERT D., SOLT SZ., KOTYMÁN L., SZÖVÉNYI G., SOLTÉSZ Z. & PALATITZ P. (2008b): Kék vércse élőhelypreferencia vizsgálat – egy tesztév eredményei. Heliaca 4 51–59. p.

FEHÉRVÁRI P., LÁZÁR B., PALATITZ P., SOLT SZ., KOTYMÁN L. & HARNOS A. (2011): Hogy befolyásolhatja a lokális időjárás egy hazai kistestű ragadozó madár fészekaljméretét? “Klíma 21” Füzetek Klímaváltozás- hatások- válaszok 65 53–63. p.

FÜLÖP Z. & SZLIVKA L. (1988): Contribution to the food biology of the Red-footed Falcon (Falco vespertinus). Aquila 25 174–181. p.

HARASZTHY L. (1981): Adatok a Hortobágyon 1973-ban költ kékvércsék mennyiségi viszonyaihoz és költésbiológiájához. Aquila 87 121–122. p.

HARASZTHY L. & BAGYURA J. (1993): A comparison of the nesting habits of the Red-footed Falcon (Falco vespertinus) in colonies and in solitary pairs. In: Biology and conservation of small falcons. pp. 80–85. London: Hawk and Owl Trust.

HARASZTHY L., RÉKÁSI J. & BAGYURA J. (1994): Food of the Red-footed Falcon in the breeding period. Aquila 101 93–110. p.

HARASZTHY L. & PALATITZ P. (2009): Kék vércse. In: CSÖRGŐ T., KARCZA ZS., HALMOS G., MAGYAR G., GYURÁCZ J., SZÉP T., BANKOVICS A., SCHMIDT A. ÉS SCHMIDT E. (szerk.) Magyar Madárvonulási Atlasz. Budapest: Kossúth Kiadó. pp. 242–243.

HORVÁTH L. (1963): A kékvércse (Falco vespertinus L.) és a kis őrgébics (Lanius minor Gm.) élettörténetének összehasonlító vizsgálata I. A tavaszi érkezéstől a fiókák kikeléséig. Vertebrata hungarica, 5 (1-2) 69–121. p.

HORVÁTH L. (1964): A kék vércse (Falco vespertianus L.) és a kis őrgébics (Lanius minor Gm.) élettörténetének összehasonlító vizsgálata 2. A fiókák kikelésétől az őszi elvonulásig. Vertebrata hungarica, 6 (1-2) 13–39. p.

JUHÁSZ T. (2008): A kaszálás hatása a kék vércse (Falco vespertinus) főbb zsákmánycsoportjaira. [Kiadatlan szakdolgozat] Gödöllő: Szent István Egyetem. 51 p.

KEVE A. & SZÍJJ J. (1957): Distribution, biologie et alimentation du Facon kobez Falco vespertinus L. en Hongrie. Alauda, 25 (1) 1–23. p.

KISS A. (2011): A szülői befektetések egyes aspektusai kék vércséknél (Falco vespertinus). [Kiadatlan szakdolgozat] Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Ökológiai Tanszék. 32 p.

KOTYMÁN L. (2001): A vörös vércse (Falco tinnunculus) és a kék vércse (Falco vespertinus)telepítésének gyakorlata a Vásárhelyi-pusztán. Túzok, 6 (3) 120–129. p.

KOVÁCS G. (1993): Néhány madárfaj egyedeinek szokatlan viselkedése a Hortobágyon 2. Agresszív, emberre támadó kék vércsék (Falco vespertinus). Madártani Tájékoztató 2 41–42. p.

MOLNÁR G. (2000): A kék vércse, a vörös vércse és az erdei fülesbagoly mesterséges telepítésének eredményei a Dél-Alföldön. Ornis Hungarica 10 93–98. p.

PALATITZ P., SOLT SZ., FEHÉRVÁRI P., NEIDERT D. & BÁNFI P. (2008): Kékvércse-védelmi Munkacsoport 2006. évi beszámolója. , MME Ragadozómadár-védelmi Szakosztály Évkönyve 2006. Heliaca 4 16–24. p.

PALATITZ, P. ÉS MÁTÉ B. (2009) Tollas váltótársak. National Geographic Magazine Magyarország 7 (4) 116-127.

PALATITZ P., FEHÉRVÁRI P., SOLT SZ. & BAROV B. (2009): European Species Action Plan for the Red-footed Falcon Falco vespertinus Linnaeus, 1766. 49 p.

PALATITZ P., SOLT SZ., FEHÉRVÁRI P. & EZER Á. (2010a): Kékvércse-védelmi Munkacsoport 2008. évi beszámolója. Heliaca, 6 13–17. p.

PALATITZ P., SOLT SZ., FEHÉRVÁRI P., EZER Á. & BÁNFI P. (2010b): Az MME Kékvércse-védelmi Munkacsoport beszámolója – a LIFE projekt (2006-2009) főbb eredményei. Heliaca 7 14–23. p.

PALATITZ P., FEHÉRVÁRI P., SOLT S., KOTYMÁN L., NEIDERT D. & HARNOS A. (2011): Exploratory analyses of foraging habitat selection of the Red-footed Falcon (Falco vespertinus). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 57 (3) 255–268. p.

PALATITZ P. (2012) A kék vércse (Falco vespertinus) védelmének tudományos megalapozása. [Kiadatlan Ph.D dolgozat] Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet. 128 p.

PURGER J. (1996): Numbers and distribution of Red-footed Falcon (Falco vespertinus) nests in Voivodina (Northern Serbia). Journal of Raptor Research, 30 (3) 165–168. p.

PURGER J. (1997): Accidental death of adult Red-footed Falcons Falco vespertinus and its effect on breeding success. Vogelwelt 118 325–327. p.

PURGER J. (1998): Diet of Red-footed Falcon Falco vespertinus nestlings from hatching to fledging. Ornis Fennica, 75 (4) 185–191 p.

PURGER J. (2001): Defence behaviour of Red-footed Falcons (Falco vespertinus) in the breeding period and the effects of disturbance on breeding success. Ornis Fennica 78 13–21. p.

SCHENK J. (1911): A kék vércse fészkelésének tárgyalása az irodalomban. Aquila, 18 (1-4) 243–312. p.

TÓTH I. (1994): Vércsevédelem Békés megyében (1989-1993). Heliaca 1 9–11. p.

TÓTH I. (1995): A Békés megyei ragadozómadár állomány helyzete és változása 1990-1995. MME kiadvány, Budapest 55 pp.

TÓTH I. & MARIK P. (1999): Kék vércse felmérés. Madártávlat, 4 4–5. p.

VÉGVÁRI Z., MAGNIER M. & NOGUES J.-B. (2002): Kék vércsék (Falco vespertinus) fészekválasztása és állományváltozása a vetési varjak (Corvus frugilegus) állományváltozásának tükrében 1995-1999 között a Hortobágyon. Aquila 107-108 9–14. p.