Potrava

Potravu tvorí predovšetkým hmyz, hlavne rovnokrídlovce, vážky a chrobáky. Spomedzi stavovcov sú v potrave zastúpené drobné cicavce, zriedka obojživelníky a plazy, príležitostne malé spevavce. Roje termitov môžu byť významnou potravou v zimoviskách v Afrike.