Monitoring

Komplexný monitoring sokola červenonohého v Karpatskej kotline bol zahájený v roku 2006 prvým projektom, realizovaným v rámci programu LIFE Nature, ktorého cieľom bola ochrana druhu, konkrétne v Maďarsku a západnom Rumunsku (LIFE05/NAT/HU/122). Rovnaký systém bol využitý aj v roku 2010 v Srbsku, v rámci cezhraničného projektu IPA CBC. V roku 2012 sa do programu zapojilo Slovensko, v rámci druhého projektu LIFE Nature, zameraného na ochranu druhu v Karpatskej kotline  (LIFE11/NAT/HU/000926).

Detailný popis formulárov pre účely monitoringu na národnej úrovni a ďalšie informácie nájdte tu.