LIFE+

Názov projektu:

Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline (LIFE11/NAT/HU/000926)

Hlavné ciele projektu REDFOOT sú:

Posilniť európsku jadrovú populáciu sokola červenonohého v Maďarsku a zabrániť vyhynutiu druhu na Slovensku.

 

 

Hlavné aktivity:

  • Zabezpečenie hniezd umiestňovaním búdok a zlepšovaním prirodzených hniezdnych podmienok, poskytnutím hniezdneho materiálu “navyše” pre havrany
  • Zlepšenie podmienok potravných biotopov uplatňovaním agro-environmentálnych schém na Slovensku a ukážkovým hospodárením na 530 ha v Maďarsku
  • Prevencia predácie hniezd kunou skalnou a stráženie ohrozených hniezd na Slovensku
  • Výskum migrácie sokolov za účelom identifikácie európskych “hotspotov” (atraktívnych miest) a vytvorenie siete mimovládnych organizácií, za účelom podpory ochranárskych aktivít
  • Príprava príručky a aktualizácia národných programov záchrany
  • Prezentácia výsledkov projektu za účelom zapojenia zainteresovaných subjektov do vhodných manažmentových postupov

 

Základné informácie o projekte:

Začiatok: 01/09/12- Ukončenie:31/03/18

Rozpočet: 3,625,649 €

74,8 % príspevok Európskej komisie

10,4 % Maďarské ministerstvo rozvoja vidieka

 

Partneri:

NGOs:

 MME BirdLife Hungary (Koordinujúci príjemca/HU)

 Raptor Protection of Slovakia (SK)

Štátne organizácie:

 Bükk National Park Directorate (HU)

 Körös-Maros National Park Directorate (HU)

 Natural History Museum (HU)

 The State Nature Conservancy of the Slovak Republic (SK)