Hniezdna populácia

V roku 2005 bola veľkosť maďarskej populácie odhadovaná na 700-800 párov, s klesajúcou tendenciou. Od roku 2006 bola ochrana sokola červenonohého cieľom viacerých projektov. Pokles populácie bol zastavený a zdá sa, že vo východnej a južnej časti Karpatskej kotliny existuje kolísajúca, ale stabilná populácia.

Hniezdna populácia sokola červenonohého (Falco vespertinus) v Maďarsku1

1 Zdroj: Pracovná skupina pre ochranu sokola červenonohého v Maďarsku (2011)

Prezentované údaje sú z databázy členov pracovnej skupiny: BNPD, DDNP, HNPD, KMNPD, KNPD and MME BirdLife Maďarsko