Faktory ohrozenia

Počas posledných desaťročí 20. storočia bol zaznamenaný významný pokles populácie.

Hlavnými možnými faktormi ohrozenia sú:

  • Strata a degradácia prirodzených hniezdnych lokalít (výrazný pokles populácie havrana poľného, strata stepných ostrovčekov drevinnej vegetácie v dôsledku nelegálnej ťažby, na Slovensku, Srbsku a v Rumunsku evidujeme pokles prirodzených hniezdnych príležitostí v dôsledku priameho prenasledovania, vyrušovania a odstrelu krkavcovitých).
  • Strata a degradácia potravnách biotopov (intenzifikácia poľnohospodárstva, vymiznutie manažmentových metód zohľadňujúcich ekologické nároky druhov (napríklad pasenia)).
  • Úhyny v dôsledku zásahov elektrickým prúdom, úhyny na cestných komunikáciách.
  • Predácia v hniezdnych kolóniách (kuna skalná a jastrab lesný).
  • Mortalita počas migrácie, negatívne vplyvy na zimoviskách.

 

Kompletný zoznam negatívnych faktorov a ich regionálny význam môžete nájsť v Európsky Program záchrany druhu, alebo národný Program záchrany.