Védelmi helyzet

A kék vércsét az IUCN vörös listás fajként a csaknem veszélyeztetett (Near threatened) kategóriába sorolja. A kék vércse Magyarországon fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 500.000 Ft., az Európai Madárvédelmi Irányelv (79/409/EEC) első mellékletében (Annex I.) szerepel.

A faj európai fajmegőrzési terve 2010-ben jelent meg hivatalosan. A dokumentumot a BirdLife International felkérésére az MME munkatársai szerkesztették.
A kék vércse világállományát 300,000-800,000 példányra becslik. Mintegy 26-3900 pár fészkel Európában, jelentős többségében a keleti síkságokon Oroszországban.

A Kárpát-medence ad otthont a legnagyobb kék vércse állománynak az Európai Unión belül. A költő állomány elterjedése Kelet-magyarországi súlypontú, de Ausztria, , Románia, Szerbia és Szlovákia területeire is kiterjed. A legfrissebb állományadatok a monitoring menüpont alatt olvashatóak.